Info... Morten Hansen
Pædagogisk- psykologisk rådgivning
Inklusion AKT / PPV / PSYKOLOG Hvilke længsler, drømme, håb og værdier driver dig som        PPV-, AKT-medarbejder og som psykolog? Er dine længsler, drømme, håb og værdier ”frosne”, eller        er de fleksibelt til stede i samarbejdet med pædagoger        og lærere? Hvordan viser det sig i jeres samarbejde?  Og hvad med pædagogernes og lærernes længsler,        drømme, håb og værdier? Er disse ikke også af afgørende        betydning for inklusionsarbejdet? Svaret er: ”Jo, de er.” Spørgsmålet er: ”Hvordan hjælper du dem med aktivt at        inddrage deres længsler, drømme, håb og værdier i deres        inklusionsarbejde?” Side 1     Side 2     Side 3     Side 4    
ARA