Info... Morten Hansen
Pædagogisk- psykologisk rådgivning
Inklusion Hvorfor forandre de voksne frem for børnene? Svar: fordi børns forandring er afhængig af de voksnes fleksibilitet og sociale kompetencer pga. den asymmetriske relation. Den asymmetriske relation er det skæve forhold, der er mellem børn og voskne. Skævheden har at gøre med magt, viden, erfaring, m.fl. Side 1     Side 2     Side 3     Side 4    
ARA