Info... Morten Hansen
Pædagogisk- psykologisk rådgivning
Inklusion 2 Hvordan forandre de voksne ? Hjælp til selvhjæp De voksne omkring barnet må hjælpes til at se deres        vaner og den indeholdte modstand. Modstanden og dermed vanen overvindes ved at undersøge        hvor, hvornår og hvordan vanen optræder. Efterfølgende        kræves, at den pågældende kan slippe vanen. Det at slippe        vanen kan være som at kravle igennem et nåleøje. Man skal        virkelig have jakken af. Ofte må der en hjælper til, som kan        være med til at fastholde fokus. Kun den fortløbende forandringsproces, med stadigt fokus på vaner og modstande i den enkelte, er langtidsholdbar Side 1     Side 2     Side 3     Side 4    
ARA