Info... Morten Hansen
Konflikthåndtering
Træning i konflikthåndtering består af:     En indføring i psykologien bag konflikter Træning i enkle, men personlige forholdemåder i        konfliktsituationer. Det er det sidste punkt, der er afgørende for, om øvrige        iværksatte foranstaltninger bliver virksomme. Enkle og personlige forholdemåder handler om at kunne        bruge sin personlighed med egne kompetencer, identitet og        myndighed i relation til andre, - her borgere, der henvender        sig på skadestuen. Viden om konflikthåndtering skal således        indarbejdes i den enkelte medarbejders personlige måde at        være i relationer på. I sidste ende er det ikke        konflikthåndtering, men relationskompetence det handler om. Relationskompetence bevidstgøres, øves og udvikles i       ”samspilstræning” med andenperson, der besidder        relationsviden og relationskompetencer. For at træne dette        ”ind til marven” må det ske i én til én træning.        Supervision og kollegial supervision er eminente værktøjer her.  
ARA