Info... Morten Hansen
Supervivision
Supervision kan (bl.a.) karakteriseres ved: at fremme faglig udvikling andres (med-) reflekterende processer at have psykologiske – og pædagogiske teorier og begreber         som grundlag at arbejde med parallelprocesser og modoverføring at variere fokus at være kundskabs- og metodeudviklende at superviser undertiden tilkendegiver sine normer og værdier at være et fælles anliggende (fælles ansvar) at medinddrage værdier som: ansvar, åbenhed, lytten.  
ARA