Info... Morten Hansen
Pædagogisk- psykologisk rådgivning
Inklusion og forandring Forandring og lærer-, pædagogpersonligheden Nye metoder er at gøre det samme på nye måder.        Ingen forandring, ingen inklusion.  Forandring er total: tanker, følelser, handlinger.         Uden total / hel forandring inden for fokusområdet,         ingen forandring, ingen inklusion. Pædagog- og lærerpersonligheden er det centrale,        ikke metoden. Følelser og værdier er det centrale, ikke tankerne og        teknikken.   Ikke kun tankerne, men følelserne og de bagvedliggende        værdier, normer, antagelser og meninger styrer os – og        styrer dermed inklusionen. Uden forandring, ingen inklusion Side 1     Side 2     Side 3     Side 4    
ARA