Info... Morten Hansen
Alle gruppesupervisioner starter med et indledende møde        og en skriftlig aftale. I den skriftlige aftale er beskrevet den aftalte måde        supervisionen skal foregå på (formen) og indholdet, f.eks.        faglige problemstillinger. Et tredje vigtigt punkt er supervisandernes – og supervisors        ansvar: Supervisanderne  er forpligtigede til at medbringe et        supervisionsemne hver gang og være villige til at indgå i        supervision af det. Der er mødepligt hver gang. Supervisor forpligter sig til at holde øje med gruppens –        og den enkeltes trivsel, at markerede tydelige skift til f.eks.        indslag af undervisning, til administration af rækkefølgen af        supervisioner, til hvornår evt. konflikter i gruppen eller        mellem gruppen og ledelsen forhindrer supervisionen og        sørge for, at konflikten bearbejdes. Begge parter har tavshedspligt.  
ARA
Grupper