Info... Morten Hansen
Coaching kan (bl.a.) karakteriseres ved: at være målrettet (med individuelt ansvar) at have (aftalte) tidsgrænser at være her-og-nu orienteret + fremadrettet at indeholde målbare kriterier at være rettet imod handling / beslutning / løsning at der eventuelt udarbejdes en plan at der søges efter mening at coach (forsøger at) forholde sig neutral at mangle teorier og begreber  
Coaching
ARA