Info... Morten Hansen
Teambuilding
Ledelse og lederteamets måde at arbejde på kan anskues fra 2 afgørende forskellige vinkler: 1. der ledes og arbejdes ud fra den enkelte leders daglige placering i organisationen. 2. der ledes og arbejdes ud fra den enkelte leders kompetencer. I nr. 1 kan der således sidde 7 afdelingsledere, der samtidig og sammen prøver at lave et vagtskema. I nr. 2 udarbejder én, nemlig hende, der er mest kompetent på det område,  et forslag, som efterfølgende præsenteres for de andre, der kan komme med ændringsforslag. Logisk? Ja, men ikke nær altid praktiseret. Når jeg arbejder med ledere og udvikling af lederteams tager jeg afsæt i nummer 2. I den forbindelse har jeg udviklet en kompetenceudviklingsmodel kaldet ARA. Ligesom papegøjen ja, men ikke med det formål at lære at abe efter - tværtimod. I ARA´en arbejder vi med den enkelte leders selvformulerede kompetencer, med respekten for disse kompetencer og med ansvar.
ARA